ucimeinteraktivne.cz

svátek má Izabela, 11.4. 2021
14.12. 11

Days of the week and months.

Slovní zásoba dnů v týdnu a měsíců.
Předváděcí sešit seznamuje se slovní zásobou na dané téma. Obsahuje příklady k procvičení.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora