ucimeinteraktivne.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2023
21.05. 10

Short answers (Krátké odpovědi)

Zpřehlednění a procvičení krátkých odpovědí na "ano-ne" otázky v přítomném a minulém čase. Materiál je určen pro 6. - 7. ročník.
Prezentace je určena pro žáky 6. - 7. ročníku jako zpřehlednění a procvičení krátkých odpovědí na "ano-ne" otázky u sloves "to be", "can", "have got", přítomného času prostého, přítomného času průběhového, minulého času slovesa "to be" a minulého času prostého. Každé téma obsahuje vždy přehlednou tabulku a následné procvičení. Na závěr se procvičují všechny zmíněné časy dohromady. Jednotlivé stránky nabízí několik možností práce s nimi, vše je podrobně popsáno v poznámkách na stránce. Obsah je vytvořený tak, že si učitel může zvolit jen části, které potřebuje procvičit.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora