ucimeinteraktivne.cz

svátek má Silvie, 29.10. 2020
14.08. 10

Nářečí

Materiál slouží k probrání látky, lze využít i k závěrečnému shrnutí.
Žáci se učí rozlišovat slova spisovná a nespisovná, blíže se seznamují s dialekty. Prohlubují si slovní zásobu.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora