ucimeinteraktivne.cz

svátek má René, 28.11. 2020
10.12. 11

Rozbor textu "K čemu je vlastně věda?"

pravopis, tvarosloví, skladba, slovní význam a práce s textem
Opakování a prohlubování poznatků z pravopisu a mluvnice, z práce s textem, rozvíjení schopnosti najít v textu důležité informace, schopnost rozlišit podstatné od nepodstatného
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora