ucimeinteraktivne.cz

svátek má Iva, 1.12. 2020
19.02. 11

DRUHY RÝMU

Seznámení se základními rozdíly mezi prózou a poezií, zaměřeno na druhy rýmu.
Materiál lze využít v 6. ročníku při hodinách literární výchovy, popř. při opakování ve vyšších ročnících. Na základě výkladu a procvičování seznamuje především s druhy rýmu.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora