ucimeinteraktivne.cz

svátek má Gita, 10.6. 2023
22.06. 10

Vznik a vývoj starověkého Řecka

Prezentace je určena žákům 6. ročníku, tematický celek Starověké Řecko. Jedná se o výkladovou hodinu s opakovacími a motivačními cvičeními.
V prezentaci je zpracováno téma Vznik a vývoj starověkého Řecka. Téma je určeno pro 6. ročník ZŠ a je zpracováno v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Zpracované téma pojednává o kmenech Achajů a Dórů, o homérových eposech Ilias a Odyssea. Prezentace obsahuje opakovací strany - Dokážeš vysvětlit?, Přesmyčky.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora