ucimeinteraktivne.cz

svátek má Gita, 10.6. 2023
29.11. 10

OSN

Sešit je určen pro kombinovanou hodinu - výklad učiva o OSN, procvičení a opakování. Tematický celek Mezinárodní vztahy, globální svět. Rozsah 1 vyučovací hodina, 8. ročník.
Tento sešit obsahuje výkladové stránky (založení OSN, Charta OSN, orgány OSN, cíle OSN v dnešní době, památky chráněné UNESCO, UNICEF), motivační úkoly umožňující aktivní zapojení žáků a opakovací cvičení. Je použito několik webových odkazů se zajímavostmi z daného učiva.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora