ucimeinteraktivne.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024
29.10. 10

Zobrazení čočkou

Prezentace využívá rýsování lomu paprsků na čočce k odvození velikosti obrazu.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Autor: Eva Rusová

Další materiály tohoto autora

30.12. 11 Hádanky 2
30.12. 11 Hádanky 1
05.08. 11 změny skupenství-zajímavosti
05.08. 11 Vypařování a kapalnění
05.08. 11 Skupenské teplo tání
05.08. 11 Tání a tuhnutí
05.08. 11 Změny skupenství
05.08. 11 Výpočet tepla
05.08. 11 Tepelná výměna
02.08. 11 Vnitřní energie
01.08. 11 Světlo a stín
01.08. 11 Průměrná rychlost
01.08. 11 Výpočet prvků v trojúhelníku
01.08. 11 Výšky, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
01.08. 11 Úhly vedlejší, vrcholové...
01.08. 11 Těžnice a střední příčky v trojúhelníku
16.03. 11 Activ Inspire 6
16.03. 11 Activ Inspire 5
16.03. 11 Activ Inspire 4
16.03. 11 Activ Inspire 3
16.03. 11 Activ Inspire 2
16.03. 11 Activ Inspire 1
31.10. 10 Úhel v praxi
31.10. 10 Nepřímá úměrnost
28.09. 10 Oko
21.09. 10 Lom světla
19.09. 10 Zobrazení zrcadly
14.09. 10 Úhel a jeho osa
08.09. 10 Zrcadla- význačné paprsky
08.09. 10 Úhel, řecká abeceda
08.09. 10 Pravoúhlá soustava souřadnic
16.06. 10 Měřítko mapy
16.06. 10 Druhy úhlů
16.06. 10 Měření úhlů
25.05. 10 Výpočet tlaku
02.05. 10 Tření
01.05. 10 Výpočty poměru
19.04. 10 Zvětšení, zmenšení
19.04. 10 Graf závislosti dráhy na čase
19.04. 10 Rychlost-výpočty