ucimeinteraktivne.cz

svátek má Vladimír, 23.5. 2024
20.12. 10

XII-2 Znázornění_síly

Žáci jsou seznámeni s pojmy velikost, směr a působiště síly.
Interaktivní materiál zavádí pro žáky znázorňování síly ve fyzice šipkou. Seznamuje je se základní jednotkou síly - newton. Vysvětluje závislost účinků síly na velikosti působící síly, na směru, ve kterém síla působí a na místě, kde síla na těleso působí. Vytváří tak předpoklady pro zavedení vektoru, jako prostředku znázornění síly na střední škole. Ve výukovém materiálu můžeš postupovat lineárně, tj. po stránkách, jak jsou vytvořeny nebo paralelně tak, že otevřeš v Obsahu kliknutím na název patřičnou stránku.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora