ucimeinteraktivne.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2020
27.12. 11

Počítání s přirozenými čísly 1

Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
Procvičení a ověření dovednosti početních operací s přirozenými čísly. Kombinované úlohy.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora