ucimeinteraktivne.cz

svátek má Iveta a Slavoj, 7.6. 2023
23.11. 10

Possessivpronomina I.

Prezentace je určena 7. ročníkům ZŠ. Procvičování přivlastňovacích zájmen v jednotném čísle ve všech pádech.
Sešit obsahuje výkladovou stránku a několik stránek pro snadnější zapamatování a procvičení daného tématu. Prostřednictvím tohoto sešitu si žáci osvojí a procvičí přivlastňovací zájmena v 1.- 4. pádě j.č., zopakují si slovní zásobu témat rodina, škola a zvířata. Součástí sešitu je krátký překlad a ústní cvičení.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora