ucimeinteraktivne.cz

svátek má Vladimír, 23.5. 2024
30.08. 11

Letouni

Materiál zpracovává téma letouni z tématického bloku savci v 8. ročníku ZŠ.
Práce seznamuje žáky se savčím řádem letounů. V úvodu je prezentována stavba těla letounů, jejich přizpůsobení k letu a hlavní znaky. Další stránky se zabývají rozdělením letounů na netopýry a kaloně a v galeriích je možné zobrazit některé druhy u nás žijících netopýrů a tropických kaloňů. Stránky na konci umožňují dozvědět se méně známé poznatky o potravě a zajímavostech ze života letounů.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora