ucimeinteraktivne.cz

svátek má Darina, 22.9. 2023

Práce žáků

Filtrovat ročníky:

Anglický jazyk

Název Ročníky Autor
Slovíčka EN ZŠ 7, ZŠ 8, Marek Hübl
Přítomný čas prostý ZŠ 8, ZŠ 9, Tereza Motlová
Procvičování angličtiny ZŠ 8, ZŠ 9, Martina Klimentová
Anglická gramtika ZŠ 8, Ondřej Pavlista
Slovíčka procvičování ZŠ 6, Jaroslav Goža
Slovíčka pro šestý ročník ZŠ 6, Sandra Černá
Opakování z prvního stupně ZŠ 6, Alena Pušová
Anglická slovíčka ZŠ 6, ZŠ 7, Romana Šrytrová
EN Words ZŠ 7, ZŠ 8, Ondřej Podolník
Přírodopis ZŠ 7, Jan Baláž
Angličtina ZŠ 6, Jan Baláž
Angličtina zvířata ZŠ 9, Robert Kubák
Poznávání států, hlavní města Evropy ZŠ 8, ZŠ 9, Alena Pušová

Český jazyk

Název Ročníky Autor
Karel Čapek - prcvičování ZŠ 9, Martina Klimentová
Sloh - charakteristika ZŠ 6, Sandra Bartelová
Shakespeare ZŠ 9, Alena Pušová
Čeština ZŠ 7, Lukáš Drahý
Karel Čapek ZŠ 9, Alena Pušová

Chemie

Název Ročníky Autor
Chemie - cvičení ZŠ 8, ZŠ 9, Marek Hübl

Dějepis, občanská nauka

Název Ročníky Autor
II.světová válka 02 ZŠ 8, Tomáš Kostelecký
Značky a označení ZŠ 6, Tomáš Kostelecký
Značky ZŠ 6, Vojtěch Javůrek
Dějepis Karel IV ZŠ 7, Jan Krása
Válka ve Větnamu ZŠ 8, ZŠ 9, Vojtěch Javůrek
Starověk ZŠ 7, ZŠ 8, Ondřej Podolník
II. Světová válka ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Ryšavý
Poznání řeckých bohů ZŠ 6, ZŠ 7, Karolína Žačoková
Člověk ZŠ 6, Ondřej Podolník
II.světová válka ZŠ 8, ZŠ 9, Vojtěch Javůrek
I. Světová Válka ZŠ 8, ZŠ 9, Vojtěch Javůrek

Fyzika

Název Ročníky Autor
Fyzika - výklad světla ZŠ 7, Jan Krása
Fyzika - výpočty ZŠ 7, Kateřina Hájková
Fyzika ZŠ 7, Lukáš Dostál

Hudební výchova, výtvarná výchova

Název Ročníky Autor
Hudební výchova a literatura ZŠ 7, Kateřina Svatošová
HUDEBNÍ SKLADATELÉ ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, Klára Velechová
Bedřich Smetana ZŠ 4, Marcela Chrtkova

Informatika

Název Ročníky Autor
Software a Hardware ZŠ 5, Jan Jakubec

Matematika

Název Ročníky Autor
Násobení a dělení ZŠ 6, Dan Rücker
Matematika - procvičování z 5tř. ZŠ 6, Filip Prášek
Matematika - zlomky ZŠ 7, Jan Krása
Matematika ZŠ 7, Lukáš Dostál
Matematické rovnice ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Hunana
Násobení a dělení dvouciferných čísel ZŠ 4, Marcela Chrtková

Přírodopis

Název Ročníky Autor
Pes husky ZŠ 8, Nikol Podstatová
Kvíz - lesní zvěř ZŠ 7, Tomáš Pavlista
Shrnutí příodopisu ZŠ 6, Kateřina Svatošová
Přírodní diverzita ZŠ 6, Romana Šrytrová
Stromy a lesní plody ZŠ 6, Klára Velechová
Kvíz - přírodopis ZŠ 8, Matěj Langer
Rostliny a zvířata ZŠ 6, Sandra Černá
Šelmy ZŠ 8, Marie Bělonožníková
Vesmír ZŠ 6, Sandra Bartelová
Stavba lidského těla 02 ZŠ 8, Rainer Tasler
Stavba lidského těla 01 ZŠ 8, Rainer Tasler
Kvíz - zvířata ZŠ 8, Dan Rücker
Člověk a vývoj ZŠ 6, Ondřej Podolník
Přírodopis dvě ZŠ 7, Tereza Sapárová
Přírodopis jedna ZŠ 7, Tereza Sapárová
Přírodopis - opakování savci ZŠ 5, Filip Prášek
Přírodopis, plazi ptáci ZŠ 6, Kateřiná Hájková
Přírodopis - stromy ZŠ 6, Zdeněk Geisler
Přírodopis 2 - Ryby ZŠ 7, Jan Baláž
ĆLOVĚK ZŠ 8, Marek Hübl
Savci ZŠ 6, ZŠ 7, Tomáš Ryšavý

Zeměpis

Název Ročníky Autor
Planety ZŠ 6, ZŠ 7, Nikol Podstatová
Anglické památky a literatura ZŠ 8, Matěj Langer
Zeměpisné shrnutí ZŠ 8, Jaroslav Goža
Vlajky států ZŠ 6, Tomáš Kostelecký
Česko ZŠ 6, Alena Pušová
Zeměpisné pojmy ZŠ 8, Rainer Tasler
Poznávání států a hlavních měst Evropy ZŠ 8, ZŠ 9, Alena Pušová
Zeměpis ZŠ 6, ZŠ 7, Tereza Sapárová
Zeměpis procvičování 6.ročník ZŠ 6, Kateřina Hájková
Japonsko ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Tereza Nosková
Státy ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Hunana
New York ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Ryšavý
Doplňování informací o Londýně ZŠ 8, ZŠ 9, Alena Pušová
Poznávání států Evropy ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Hunana
Velká Británie ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Vojtěch Javůrek
EVROPA ZŠ 8, Martina Klimentová
Základní pojmy USA ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Vojtěch Javůrek