ucimeinteraktivne.cz

svátek má Darina, 22.9. 2023

Práce žáků

Filtrovat ročníky:

Anglický jazyk

Název Ročníky Autor
Angličtina - Kotland ZŠ 3, ZŠ 4, Petr Kotland
Vlajky ZŠ 6, Pavel Brusnický
Angličtina- minulý čas ZŠ 7, Jakub Nejman
English project - unit 2 ZŠ 6, ZŠ 7, David Chimiak
Angličtina ZŠ 5, Ladislav Vlasák
Anglický jazyk - neurčité členy ZŠ 7, Ziga Michal
Anglický jazyk - předložky ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Ziga Michal
Anglický jazyk - Present Simple ZŠ 6, ZŠ 7, Ziga Michal
Present Continuous Tense ZŠ 5, ZŠ 6, Michal Ziga
Past Simple (Irregular verbs) ZŠ 6, ZŠ 7, Michal Ziga
Past Perfect Tense ZŠ 9, Michal Ziga
Future Perfect Tense ZŠ 9, Michal Ziga
Zeměpis- Města a státy Evropy ZŠ 8, Veselý Tomáš
Opakování učiva z dějepisu pro 6. ročník ZŠ - téma pravěk ZŠ 6, Veselý Tomáš
Cvičení na angličtinu ZŠ 6, Hana Freibergerová
Fyzika - elektrické a magnetické pole ZŠ 6, Ulrychová Kateřina
Opakování učiva francouzského jazyka pro 8. ročník ZŠ 8, Sedláček Petr
Francouzský jazyk - procvičování ZŠ 8, Petr Sedláček
Francouzský jazyk - procvičování slovní zásoby Petr Sedláček
Minulý čas sloves ZŠ 8, Jakub Nejman,Tomáš Ságner
Slovíčka z anglického jazyka ZŠ 6, Lukáš Khol
Opakování ze 3. třídy ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 6, Dominika Rudolfská
I have, I haven´t ZŠ 5, ZŠ 6, Sabina Rychterová
Anglický jazyk ZŠ 6, Valérie Tabačková
English words ZŠ 4, Renata Lášková
English lesson ZŠ 4, Hana Karešová
Procvičování angličtiny ZŠ 6, Eliška Frisová
Opakování angličtiny ZŠ 6, Jan Báno
Angličtina - opakování ZŠ 6, Roman Balog
Angličtina - základy ZŠ 3, ZŠ 4, Lukáš Jakl
Angličtina - procvičování ZŠ 3, ZŠ 4, Vojtěch Novák
Past Simple - Minulý čas ZŠ 8, Jakub Nejman

Český jazyk

Název Ročníky Autor
Vyjmenovaná slova ZŠ 3, Dominik Mojžíš
Procvičování pravopisu z čekého jazyka - 6. - 9. ročník ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Petr Sedláček
Opakování učiva ČJ 6. ročníku ZŠ 6, Petr Sedláček
Souhrnné opakování z českého jazyka v 9. ročníku ZŠ 9, Lukáš Khol
Český jazyk - slovní druhy ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Khol
Božena Němcová ZŠ 6, Tereza Bardisová

Chemie

Název Ročníky Autor
Chemie ZŠ 8, Lucie Jirsáková
Chemie - obecné ZŠ 8, ZŠ 9, Josef Chmelík
Chemie - Uhlovodíky ZŠ 9, Roman Marek
Chemie ZŠ 8, Prášková Kristýna
Kvíz ze znalostí chemie ZŠ 8, ZŠ 9, Ulrychová Kateřina
Vitamíny ZŠ 9, Adéla Jevčáková
Chemické prvky ZŠ 8, Hedvika Čapková

Dějepis, občanská nauka

Název Ročníky Autor
Bitva o Británii ZŠ 9, Tomáš Ságner
Starověké Řecko ZŠ 6, Kristýna Rindová
Karel IV. ZŠ 7, Kamil Dávid
Počátky českého státu ZŠ 7, Michaela Petrovská
Dějepis- určování století ZŠ 6, Veselý Tomáš
Dějepis - II. světová válka ZŠ 9, Veselý Tomáš
Dějepis - pravěk ZŠ 6, Ulrychová Kateřina
Dějepisný kvíz - 1. světová válka ZŠ 9, Ulrychová Kateřina
Kvíz všeobecných znalostí pro 2. stupeň ZŠ ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Sedláček Petr
Kvíz znalostí z dějepisu pro 7. ročník ZŠ ZŠ 7, Petr Sedláček
Všeobecný test znalostí v 9. ročníku ZŠ ZŠ 9, Lukáš Khol
Katastrofy ZŠ 7, Tomáš Hanko
Hrady a zámky ZŠ 7, Martin Svoboda
Praha ZŠ 6, Markéta Machová
Doba kamenná ZŠ 6, Nikola Koldinská
Jaroměř ZŠ 6, Bára Festová
Věstonická Venuše ZŠ 6, Bohuslav Dušánek
Zajímavosti o Jaroměři ZŠ 6, Alžběta Berkovcová
Nástroje doby kamenné ZŠ 6, Petr Prokeš
Starověký Egypt - opakování ZŠ 6, Denis Kligr
Vikingové ZŠ 7, Adéla Jevčáková
Přemyslovci - procvičování ZŠ 6, Adéla Jevčáková
Komunikace ZŠ 7, Adéla Jevčáková
Éčka v potravinách ZŠ 6, Stela Vaníčková
Václav Kliment Klicera ZŠ 6, Stela Vaníčková
Přemyslovci - opakování ZŠ 7, Stela Vaníčková
Zámky Královéhradeckého kraje ZŠ 6, Stela Vaníčková
Přemyslovci ZŠ 7, Kristýna Hamplová
Egypt ZŠ 6, Karolína Festová
Typy států ZŠ 8, Rindová Kristýna

Fyzika

Název Ročníky Autor
Opakova uciva druhého stupně. ZŠ 8, ZŠ 9, Jan Němec
Fyzikální veličiny ZŠ 6, Denisa Kálmanová
Výpočty - rychlost, dráha, čas ZŠ 7, Antonín Zlatník

Hudební výchova, výtvarná výchova

Název Ročníky Autor
Chuck Berry rocková hvězda ZŠ 9, Jaroslav Linhart
Boni Pueri - Zájezd Jižní Korea ZŠ 6, Jakub Hrubý
Skupina Kabát ZŠ 7, Stela Vaníčková

Informatika

Název Ročníky Autor
Software a hardware ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Pačuta Juraj
ICT Notebooky, netbooky ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Pavel Šída, Ondřej Netušil
Hardware a software ZŠ 8, Jaroslav Linhart , Roman Marek
ICQ a facebook ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Jonešová Markéta

Matematika

Název Ročníky Autor
Mocniny a odmocniny ZŠ 8, Lucie Fapšo
Geometrie - procvičování ZŠ 7, Jakub Kopecký
Geometrie - opakování ZŠ 7, Martin Svoboda
Matematika - malá násobilka ZŠ 2, ZŠ 3, Ziga Michal
Matematika - sčítání a odčítání do 10 ZŠ 1, Veselý Tomáš
Matematika - Pythagorova věta ZŠ 8, Veselý Tomaš
Matematika - jednotky délky ZŠ 5, Veselý Tomáš
Počítání do dvaceti ZŠ 1, Petr Sedláček
Opakování sčítání a odčítání ZŠ 8, Lucie Fapšo, Kristýna Kubištová
Matematika - porovnávání čísel ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Morávková Anna
Matematika - převody jednotek délky a obsahu ZŠ 7, Morávková Anna
Matematika - jednotky délky a obsahu ZŠ 7,
Geometrie - body, úsečky a přímky ZŠ 6, ZŠ 7,
Matematika - Zlomky a desetinná čísla ZŠ 7, Kracík Václav
Matematika - přirozená čísla ZŠ 6, ZŠ 7, Kracík Václav
Geometrie - souhrnné opakování ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Kracík Václav
Souhrnné opakování v 9. ročníku ZŠ 9, Lukáš Khol
Geometrie ZŠ 7, Vojtěch Novák
Celá čísla ZŠ 7, Barbora Hustáková
Matematické úlohy ZŠ 5, Matěj Ulrych
Sčítání do milionu ZŠ 4, Lukáš Kábrt
Aritmetika - opakování z 1. stupně ZŠ 5, ZŠ 6, Renata Kořínková
Matematika - příklady ZŠ 4, Jiří Svoboda
Příklady z matematiky ZŠ 5, Jakub Joneš
Matematické příklady ZŠ 6, Jan Voborník
Matematika pro 2. a 3. ročník ZŠ 2, ZŠ 3, Petr Kotland
Matematika pro 1. stupeň ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, Hana Freibergerová
Malá násobilka ZŠ 3, Dominik Emlar

Německý jazyk

Název Ročníky Autor
Němčina - opakování ZŠ 7, Jakub Kopecký
Opakování ze 7. ročníku ZŠ 7, ZŠ 8, Barbora Hrycíková

Přírodopis

Název Ročníky Autor
Zvířátka ZŠ 1, ZŠ 2, Monika Brusnická
Přírodopis - První Pomoc při autonehodě ZŠ 8, Pavel Šída
Biomy světa ZŠ 8, Martin Plačko
Lidská kostra - základní znalosti ZŠ 7, ZŠ 8, Ondřej Netušil
Hlodavci ZŠ 8, Adéla Škvrnová
Pavoukovci ZŠ 6, Anna Doušová
Matematika pro 1. ročník ZŠ. Žáci si zopakují sčítání a odčítání do 10 ZŠ 1, Veselý Tomáš
Lidská kostra ZŠ 8, Pavel Šída
Recyklace ZŠ 7, Roman Marek, Jaroslav Linhart
Tygři největší šelmy světa ZŠ 8, Markéta Jonešová, Andrea Kálmanová
Souhrnné opakování z přírodopisu v 6. ročníku ZŠ 6, Lukáš Khol
Plazi ZŠ 7, Dominik Emlar
Savci ZŠ 7, Tomáš Hanko
Ptáci otevřených krajin ZŠ 7, Vojtěch Novák
Obojživelníci ZŠ 7, Petr Holubička
Zajímavosti ze života zvířat ZŠ 5, ZŠ 6, Martin Smetana
Medvěd lední ZŠ 6, Eva Nasvetrová
Houby ZŠ 6, Monika Dušánková
Exotická zvířata ZŠ 6, Dominik Kuchta
Vodní želvy ZŠ 7, Kateřina Táborská
Lvi ZŠ 7, Gabriela Kuntová
Ploštěnci ZŠ 6, Adéla Jevčáková
Krajta ZŠ 7, Stela Vaníčková
Kroužkovci ZŠ 6, Stela Vaníčková
Klíšťata ZŠ 6, Stela Vaníčková
Zákožka svrabová ZŠ 6, Stela Vaníčková
Houby - 6. ročník ZŠ 6, Karolína Kálmanová
Houby ZŠ 6, Ilona Poláková
Sinice a houby ZŠ 6, Táňa Pelíšková
Ryby, obojživelníci, plazi ZŠ 7, Gabriela Borůvková
Ryby ZŠ 7, Adéla Jevčáková
Šelmy psovité ZŠ 8, Adéla Škvrnová
Primáti ZŠ 8, Adéla Škvrnová
Ptáci, pěvci ZŠ 7, Simona Hrušková
Ekosystémy a potravinové řetězce ZŠ 6, Anna Doušová

Zeměpis

Název Ročníky Autor
Planety - Janatková ZŠ 7, Eliška Janatková
Španělsko ZŠ 7, ZŠ 8, Michal Tomášů
Vlajky ZŠ 8, Tomáš Havlík
Spojené státy americké ZŠ 7, ZŠ 8, Daniel Kačírek
Zeměpis - Jižní Amerika ZŠ 7, ZŠ 8, Jan Lemberk
Kontinent Jižní Amerika ZŠ 7, ZŠ 8, Kristýna Ságnerová
Evropa-státy a jejich vlajky ZŠ 7, ZŠ 8, Barbora Hrycíková
Jižní Amerika ZŠ 7, ZŠ 8, Barbora Hrycíková
Evropa ZŠ 8, Simona Hrušková
Rusko ZŠ 8, Simona Hrušková
Severní Amerika ZŠ 8, Martin Holeček
Asie-vodstvo ZŠ 8, Lukáš Háze
Planety - opakování ZŠ 6, Kateřina Kočí
Vlajky států ZŠ 8, Eliška Janatková
Planety ZŠ 6, Lucie Jaková
Státy - vlajky a hlavní města ZŠ 8, Tomáš Havlík
Vesmír - opakování ZŠ 6, Pavel Brusnický
Česká republika ZŠ 8, Monika Brusnická
Zeměpis - Města a státy Evrop ZŠ 8, Veselý Tomáš
Pohoří České republiky ZŠ 7, Michaela Petrovská
Zajímavosti Asie ZŠ 8, Markéta Jonešová a Andrea Kálmanová
Zeměpis - státy a zajímavosti Evropy ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Khol
Opakování všeobecných znalostí ze zeměpisu ZŠ 6, Lukáš Khol
Lidé v ohrožení ZŠ 7, Jakub Kopecký
Lidské rasy ZŠ 7, Kateřina Kočí
Služby ZŠ 7, Petr Holubička
Planety sluneční soustavy ZŠ 6, Sabina Rychterová
Opakování o Evropě ZŠ 5, ZŠ 6, Lukáš Podleský
Sahara ZŠ 7, Lukáš Háze
Jižní Amerika - opakování ZŠ 8, Holeček Martin
Vlajkystátů ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Dominik Emlar
Mapa ZŠ 7, Stela Vaníčková
Sopky ZŠ 7, Stela Vaníčková
Saturn ZŠ 7, Stela Vaníčková
Yellowstonský národní park ZŠ 8, Vojtěch Novák
Lidé na planetě Zemi ZŠ 7, Kateřina Kočí
Vesmír ZŠ 7, Ondřej Bělka
Procvičování zeměpisných znalostí ZŠ 8, ZŠ 9, Ondřej Bělka
Vlajky a hlavní města států Evropy ZŠ 8, Jan Lehký
Vesmír ZŠ 7, Kristýna Ságnerová
Evropa a její státy ZŠ 8, Prášková Kristýna