ucimeinteraktivne.cz

svátek má Darina, 22.9. 2023

Práce žáků

Filtrovat ročníky:

Anglický jazyk

Název Ročníky Autor
Slovní zásoba ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Pavel Myška
Sports and games ZŠ 9, David Šretr
Comparison 8. ZŠ 7, Švec, Pelant
Comparison 7. ZŠ 7, Rejzek, Adrian
Comparison 6. ZŠ 7, Petráček
Comparison 5. ZŠ 7, Mrázková
Comparison 4. ZŠ 7, KEtnerová
Comparison 3. ZŠ 7, Jampílková
Comparison 2. ZŠ 7, Fišerová
Comparison 1. ZŠ 7, Domašínský
Comparison ZŠ 7, Krulich

Český jazyk

Název Ročníky Autor
Větné členy a jejich druhy ZŠ 8, Josef Rejzek
Pravopis ZŠ 7, ZŠ 8, Josef Tobiáš
Literatura - procvičování IV. ZŠ 8, Ivana Vovsová
Literatura - procvičování III. ZŠ 7, David Švec
Literatura - procvičování II. ZŠ 7, ZŠ 8, Aneta Smolíková
Poznávačka - spisovatelé a jejich díla. ZŠ 8, Anna Kvapilová
Vývoj české literatury ZŠ 8, Krastýna Kulhánková
Větné členy ZŠ 8, Tomáš Maťaž
Literární žánry ZŠ 8, Eliška Ketnerová
Druhy literatury ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, Martin Krulich
Pravopis a podstatná jména ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, Adam Kačírek
Přídavná jména - procvičování ZŠ 8, Martina Jampílková
Druhy literárních žánrů ZŠ 8, Jana Mrázková
Literatura - procvičování ZŠ 8, Petr Pelant
Podstatná jména ZŠ 8, Nikola Hloušková
Čeští spisovatelé a jejich díla ZŠ 7, ZŠ 8, Hlaváček Petr
Přídavná jména ZŠ 6, Josef Hlaváček
Čeští spisovatelé ZŠ 7, ZŠ 8, Alena Fišerová
Polednice ZŠ 6, Jan Ferko
Skladba ZŠ 8, ZŠ 9, Adrian Domašinský
Čeští literární autoři po 2. sv. válce ZŠ 9, David Šretr
Česká literatura od 2. sv. války do současnosti. ZŠ 9, Daniel Vycpálek
Spisovatelé 2.poloviny 20. století ZŠ 9, Wajs, Osadčenko
Čeští spisovatelé 20. století ZŠ 9, Tóthová, Maxiánová, Hloucalová
Čeští spisovatelé po 2. sv. válce ZŠ 9, Marková, Maximenková
Česká literatura 20. století ZŠ 9, Stránská, Zajícová, Valentová
Autoři české literatury 20. století ZŠ 9, Kateřiňák, Miške
Literatura 20.století ZŠ 9, Minář, Vrba, Kůřil
Prohloubení informací o český autorech tvořících v období od 2. světové války do současnosti ZŠ 9, Jarošová, Rejzková, Žemberi
Česká literatura od 2. sv. války do současnosti ZŠ 9, Berná, Brožová, Krejčíková

Chemie

Název Ročníky Autor
Procvičování chemie ZŠ 8, ZŠ 9, Jana Palečková

Dějepis, občanská nauka

Název Ročníky Autor
Starověký Egypt IV. ZŠ 6, Dominika Šretrová
Starověký Egypt III. ZŠ 6, David Seidenglanz
Pravěk a starověk I. ZŠ 6, Kateřina Sýkorová
Mezopotámie I. ZŠ 6, Jan Síkel
Mezopotámie ZŠ 6, Lukáš Najman
Starověký Egypt II. ZŠ 6, Jindřich Kubík
Pravěk V. ZŠ 6, Adéla Vyleťalová
Pravěk a starověk. ZŠ 6, Jakub Jampílek
Starověk ZŠ 6, Jan Bartoň
Osobnosti 16. století ZŠ 7, ZŠ 8, Anna Fantová
Starověký Egypt I. ZŠ 6, Luboš Aust
Pravěk IV. ZŠ 6, Lukáš Klaban
Pravěk III. ZŠ 6, Aneta Krulichová
Starověký Egypt ZŠ 6, Adam Nasikovský
Pravěk II. ZŠ 6, Sára Pluhařová
Opakování starověku ZŠ 6, Iveta Kulhánková
Starověký Egypt - náboženství. ZŠ 6, Josef Ruml
Pravěk I. ZŠ 6, Soňa Přenosilová
Osobnosti a událost 15. - 18. století ZŠ 7, ZŠ 8, Lucie Martínková
Sport a sportovci ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Vojtěch Mlejnek
2. světová válka ZŠ 9, Libor Strnad

Fyzika

Název Ročníky Autor
Opakování ZŠ 8, ZŠ 9, Iveta Martínková
Procvičování. ZŠ 8, ZŠ 9, Miloš Skřivánek
Vesmír ZŠ 9, Petr Sucharda

Hudební výchova, výtvarná výchova

Název Ročníky Autor
Procvičování - hudební výchova ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Pelant Petr, Ferko Jan, Hlaváček Josef

Matematika

Název Ročníky Autor
Desetinná čísla ZŠ 6, Rudolf Kočka
Procvičování základních početních operací ZŠ 6, Lucie Hubálovská
Slovní úlohy ZŠ 6, Jakub Hovorka
Počty ZŠ 6, Pavlína Tóthová
Desetinná čísla ZŠ 6, Tomáš Jansta
Opakování pro 8. ročník. ZŠ 8, Lukáš Hlavatý

Přírodopis

Název Ročníky Autor
Procvičování výchova ke zdraví. ZŠ 8, Ketnerová, Mrázková, Kulhánková, Kvapilová, Hloušková
Hmyz ZŠ 6, ZŠ 7, Aleška Jeňková
Biologie člověka - procvičování. ZŠ 8, Tereza Komárková
Stavba těla jednotlivých živočichů. ZŠ 6, ZŠ 7, Jakub Klučil
Poznávačka - rostliny. ZŠ 6, ZŠ 7, Quýen Thi Hoang

Zeměpis

Název Ročníky Autor
Svět I. ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Kateřina Knilová
Evropa II. ZŠ 7, ZŠ 8, Kateřina Hladíková
Evropa I. ZŠ 7, ZŠ 8, Iveta Martínková
Svět a Evropa ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Daniel Rejmont
Evropa hrou ZŠ 7, ZŠ 8, Patrik Hnízdil
Svět ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Radek Knížek
Česká republika - procvičování. ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Drbohlav
Evropa opakování ZŠ 7, ZŠ 8, Ondřej Hloušek
Česká republika ZŠ 8, ZŠ 9, Vratislav Nasikovský
Zeměpis Evropy - procvičování. ZŠ 7, ZŠ 8, Pavla Kulhánková
Zeměpis Evropy ZŠ 7, ZŠ 8, Miloš Kovář
Opakování Evropa. ZŠ 7, ZŠ 8, Kristýna Košková
Evropa - procvičování. ZŠ 7, ZŠ 8, Kristýna Košková
Evropa ZŠ 7, ZŠ 8, Anežka Boudná
Geografie Austrálie ZŠ 9, Daniel Vycpálek