ucimeinteraktivne.cz

svátek má Iveta a Slavoj, 7.6. 2023

Práce žáků

Filtrovat ročníky:

Anglický jazyk

Název Ročníky Autor
Aj - opakování, budoucí čas, otázky ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Anna Středová
Slovíčka a krátké věty ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, Martin Koblížek
Aj- slovíčka, tvorba otázek, nepravidelná slovesa ZŠ 6, ZŠ 7, David Zahradník
Angličtina pro nejmenší ZŠ 3, ZŠ 4, Michal Lánský
Angličtina - opakování ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, Jiří Dudek
Procvičování slovíček ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, Michal Lánský
Angličtina pro 1. st ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, Kasnar Jan

Český jazyk

Název Ročníky Autor
Vedlejší věty, poměry souřadných vět ZŠ 8, ZŠ 9, Martin Koblížek
Vedlejší věty 2 ZŠ 7, Veronika Bílková
Souvětí a pravopis ZŠ 8, Patrik Prymš
Slovní druhy ZŠ 6, Josef Novák
Skladba ZŠ 9, Tomáš Kuťák
Pohádky B. Němcové a K. J. Erbena ZŠ 6, Josef Novák
Literární autoři ZŠ 9, Anna Středová
Kategorie podstatných jmen ZŠ 6, Tomáš Nývlt
Druhy slov ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Martin Špelda
Český jazyk - procvičování ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Hejzlar, Daniel Hanuš
B. Němcová, K. Čapek ZŠ 6, Lukáš Valášek
Věty hlavní a vedlejší ZŠ 8, ZŠ 9, Teuber David
Psaní i/y ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Veronika Tichá
Čj- mluvnice ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Sára Matová
Slovesa ZŠ 5, ZŠ 6, Zdeňka Peterová
Procvičování pravopisu, VV a poměrů ZŠ 8, ZŠ 9, Nikola Kašparová
Hlavní a vedlejší věty, zájmena pravopis ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Jiří Dudek
Literatura pro 9. ročník ZŠ 9, Nikola Němečková
Vedlejší věty, poměry ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Valášek
Vedlejší věty ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Zdeňka Peterová
Slovesné třídy ZŠ 8, ZŠ 9, Zdeňka Peterová
Poměry mezi hlavními větami ZŠ 8, ZŠ 9, Zdeňka Peterová

Chemie

Název Ročníky Autor
Chemie opakování ZŠ 8, Jakub Rosa
Názvosloví kyselin ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Nývlt
Kyseliny I. ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Nývlt
Oxidy ZŠ 8, ZŠ 9, Michal Bergmann
Hoření a hašení ZŠ 8, Adam Semerák
Úvod do chemie ZŠ 8, Zuzana Kociánová
Kyseliny ZŠ 9, Uljana Skyrčuk
Dělení směsí ZŠ 8, ZŠ 9, Zdeňka Peterová
chemie-oxidy, halogenidy, chem. značky, bezpečnost v chemii ZŠ 8, ZŠ 9, Martin Koblížek
Chemie - procvičování ZŠ 8, ZŠ 9, Nikola Kašparová
Opakování 8. a 9. třídy ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Valášek
Opakování ZŠ 8, ZŠ 9, Jiří Dudek

Dějepis, občanská nauka

Název Ročníky Autor
Baroko a anglická revoluce ZŠ 8, ZŠ 9, Denisa Švadláková
Baroko ZŠ 8, ZŠ 9, Matěj Mrkos
1. světová válka ZŠ 9, Patrik Nývlt
2. světová válka ZŠ 9, Lukáš Hejzlar
První a druhá světová válka ZŠ 9, Patrik Tauchmann
Letopočty, panovnické rody, slohy ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Michal Bergmann
2. světová válka a stavební slohy ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Jiří Dudek
Letopočty a 2. světová válka ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Valášek

Fyzika

Název Ročníky Autor
Optika ZŠ 8, Marie Česenková
Fyzikální veličiny - pohyb ZŠ 7, Petra Šimonová
Spojná čočka ZŠ 8, Terza Šipčiaková
Teploměry ZŠ 8, Karel Jiránek
Zrcadla ZŠ 8, Tereza Šipčiaková
Oko, vady oka ZŠ 8, Marie Novotná, Anna Štěpánská
Podmínky dobrého vidění ZŠ 8, Veronika Bílková, Markéta Bezchlebová
Měsíční fáze ZŠ 8, Adam Semerák
Lom světla ZŠ 8, Veronika Hornychová
Fyzikální veličiny ZŠ 8, Tereza Šipčiaková
Stín ZŠ 8, Eliška Hemelíková
Měření délky ZŠ 6, Karel Jiránek
Délka ZŠ 6, Anna Rejzková
Proud, napětí, Ohmův zákon ZŠ 9, Marek Veselý
Elektrický proud a napětí ZŠ 9, Daniel Hanuš
Skupenství ZŠ 8, Zdeňka Peterová
Ohmův zákon ZŠ 8, ZŠ 9, Zdeňka Peterová
Fyzika - paralelní a sériové zapojení rezistorů ZŠ 8, ZŠ 9, Michal Bergmann
Měření elektrického proudu a napětí, rozvětvený a nerozvětvenýel. obvod, Ohmův zákon ZŠ 8, ZŠ 9, Daniel Hanuš
elektrické obvody ZŠ 9, Petr Prouza
Trvalé Magnety ZŠ 6, ZŠ 9, Michal Bergmann

Hudební výchova, výtvarná výchova

Název Ročníky Autor
Hudební výchova - všehochuť ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Nikola Němečková

Matematika

Název Ročníky Autor
Desetinné číslo ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Jakub Nárožný
Sčítání, odčítání, dělení a násobení celých čísel ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, Eliška Coblová
Matematika - sčítání, odčítání, dělení a násobení ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, David Zahradník

Přírodopis

Název Ročníky Autor
Původ člověka ZŠ 8, Adam Semerák
Psovité šelmy II. ZŠ 8, Zuzana Kociánová
Batáty ZŠ 7, Jitka Jiránková
Kočkovité šelmy ZŠ 8, ZŠ 9, Lucie Ferencová
Psovité šelmy ZŠ 8, ZŠ 9, Veronika Bílková
Šelmy, primáti ZŠ 8, ZŠ 9, Martin Špelda
Přírodopis Země ZŠ 9, Michal Prouza

Zeměpis

Název Ročníky Autor
Vysočina Jitka Jiránková
Pralesy ZŠ 6, Jitka Jiránková
Zeměpis-ČR a sousední státy ZŠ 8, ZŠ 9, Martin Koblížek
Zeměpis ČR ZŠ 8, ZŠ 9, Michal Lánský
Jižní Amerika ZŠ 6, ZŠ 7, Michal Prouza