ucimeinteraktivne.cz

svátek má Vladimír, 23.5. 2024

Práce žáků

Filtrovat ročníky:

Anglický jazyk

Název Ročníky Autor
Násobení celých čísel ZŠ 7, Nikola Khorelová
Hudební výchova ZŠ 7, Pavlína Forštová
Vocabulary - pro začátečníky ZŠ 3, Ilona Kvasničková

Český jazyk

Název Ročníky Autor
Vyjmenovaná slova ZŠ 4, Kristýna Musilová

Chemie

Název Ročníky Autor
Stavba atomu _1 ZŠ 8, Anežka Blažková
Stavba atomu ZŠ 8, Daniel Vízek
Bezpečnost při práci v chemii ZŠ 8, Andrea Široká
Hydroxidy ZŠ 8, Michaela Volejníková
Kyseliny ZŠ 8, Andrea Široká
Prvek titan ZŠ 8, Adéla Žibrúnová
Prvek cín ZŠ 8, Michal Nováček
Tuky 1 ZŠ 9, Petra Skalická
Syntetická vlákna ZŠ 9, Veronika Bezděková
Bílkoviny 5 ZŠ 9, Vojtěch Vaníček
Tuky a zdravá výživa ZŠ 9, Kristýna Musilová
Tuky ZŠ 9, Terézia Beňová, Adéla Nosková
Bílkoviny 3 ZŠ 9, Martin Stránský
Bílkoviny 2 ZŠ 9, Kristýna Brulíková
Bílkoviny 1 ZŠ 9, Barbora Novotná, Adéla Machová
Prvek olovo ZŠ 8, Milan Kuchař
Prvek helium ZŠ 8, Tomáš Šmatolán
Prvek křemík ZŠ 8, Lukáš Novotný
Prvek fosfor ZŠ 8, Jiří Fiala
Prvek hořčík ZŠ 8, Tereza Leinerová
Prvek hliník ZŠ 8, Jaroslav Dufek
Prvek železo ZŠ 8, Nikola Macháčková
Prvek jód ZŠ 8, Nikola Klozová
Prvek brom ZŠ 8, Martin Moravec
Prvek fluor ZŠ 8, Daniel Novotný
Prvek zlato ZŠ 8, Martin Moravec
Prvek stříbro ZŠ 8, Miloslav Horák
Prvek měď ZŠ 8, Kateřina Trutnovská
Prvek sodík ZŠ 8, Tomáš Chocenský
Prvek vodík ZŠ 8, David Průcha
Periodická soustava prvků-1 ZŠ 8, Nikola Kracíková
Prvek síra ZŠ 8, Eliška Jarešová
Prvek kyslík ZŠ 8, Jan Horký
Periodická soustava prvků ZŠ 8, Aneta Havlíčková
Prvek dusík ZŠ 8, Aneta Havlíčková
Prvek vápník ZŠ 8, Pavlína Forštová
Prvek chlor ZŠ 8, Karolína Beliharová

Dějepis, občanská nauka

Název Ročníky Autor
Egypt ZŠ 7, David Průcha
Umělecké slohy ZŠ 8, Terézie Beňová
Bílkoviny 4 ZŠ 9, Daniel Bouška

Fyzika

Název Ročníky Autor
Fyzika ZŠ 7, Martin Moravec

Matematika

Název Ročníky Autor
Počítání s racionálními čísly ZŠ 7, Vlastimil Dvořák
Dělení racionálních čísel ZŠ 7, Jan Kulich
Úhly ZŠ 6, Adéla Svěcená
Procenta ZŠ 7, Ondřej Brzek
Obsah a obvod rovinných útvarů 3 ZŠ 6, Ladislav Pfeffer
Obvod a obsah rovinných útvarů 2 ZŠ 6, Petra Procházková
Převody jednotek – času,hmotnosti, délky ZŠ 6, Klára Šepsová
Převody jednotek ZŠ 6, Patrik Říha
Zlomky ZŠ 5, Jan Přívratský
Obvod a obsah rovinných útvarů 1 ZŠ 6, Tomáš Fišera
Obsah a obvod rovinných útvarů ZŠ 6, Petr Vanc
Počítání s celými čísly 1 ZŠ 7, Ilona Kvasničková
Počítání s celými čísly ZŠ 7, Michal Schneider
Sčítání a odčítání celých čísel ZŠ 7, Marie Horáková
Počítání do 100 ZŠ 3, Petr Vanc
Sčítání do 20 ZŠ 2, Andrea Široká
Počítání do 10 ZŠ 1, Nikola Macháčková
Násobilka ZŠ 3, Eliška Jarešová
Počítání pro nejmenší ZŠ 1, Kateřina Trutnovská
Sčítání a odčítání do 10 – 1 ZŠ 1, Petra Procházková
Sčítání a odčítání do 10 ZŠ 1, Nikola Klozová
Sčítání, odčítání, násobení a dělení do 100 ZŠ 4,
Sčítání a odčítání do 20 ZŠ 1, Anežka Blažková

Přírodopis

Název Ročníky Autor
Sladkovodní ryby ZŠ 6, Adéla Žibrúnová
Papoušci ARA. ZŠ 7, Barbora Antošová
Papoušci ara ZŠ 8, Barbora Antošová
Zdravá výživa ZŠ 8, Filip Kopecký
Sluneční soustava ZŠ 9, Jan Přívratský
Stromy ZŠ 4, Ondřej Brzek
Přírodopis – psi ZŠ 7, Karolína Beliharová

Zeměpis

Název Ročníky Autor
Liberecký kraj ZŠ 8, Nikola Chrudimská
Česká republika ZŠ 8, Tomáš Chocenský
Státy Evropy ZŠ 8, Marie Horáková
Světadíly ZŠ 7, Jaroslav Dufek
Pardubický kraj ZŠ 8, Jiří Drábek
Doprava a její formy ZŠ 7, Jan Kulich