ucimeinteraktivne.cz

svátek má Vladimír, 23.5. 2024

Práce žáků

Filtrovat ročníky:

Anglický jazyk

Název Ročníky Autor
Anglie ZŠ 9, Aleš Blažek
Časy Kladné věty. ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Co už umíš - základy ZŠ 7, ZŠ 8, Hana Horáková
Slovesa + Gramatika ZŠ 8, ZŠ 9, Jan Svědiroh
Red riding hood - Story ZŠ 8, ZŠ 9, Simona Jahelková
Přídavná jména Francesco D'Ambrosio
Pythagorova věta - počty ZŠ 7, ZŠ 8, Nikola Turková
Optika - test ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Turek
Animals ZŠ 4, ZŠ 5, Šimon Semerák
Tázací dovětky, frázová slovesa procvičování ZŠ 8, ZŠ 9, Lucie Žukovská
Zábava - Entertainment ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, Jakub Weishäupl
Ovoce - Opakování ZŠ 5, ZŠ 6, Jakub Weishäupl
Dopravní prostředky ZŠ 6, ZŠ 7, Jakub Weishäupl
Question Tags ZŠ 8, ZŠ 9, Šimon Semerák
Elektorstatika příklady ZŠ 9, Dominka Bekrová
Angličtina slovíčka ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Bernard
Angličtina- tělo ZŠ 7, Michaela Trochová
Slovíčka angličtina-základ ZŠ 4, Ota Rücker
Slovíčka čisla,zvířata,barvy ZŠ 1,
Food and Drinks ZŠ 4, ZŠ 5, Nikola Odlová
Slovíčka ZŠ 9, Petr Vydra
Angličtina pro nejmenší ZŠ 3, Veronika Pražáková
Rooms ZŠ 6, ZŠ 7, Michal Daněk
Prepositions ZŠ 6, Jakub Daněk
Anglická slovíčka - Procvičování ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Michaela Potočková

Český jazyk

Název Ročníky Autor
Eurípidés Krystýna Hofmanová
Aleš Blažek ZŠ 9, Božena Němcová
Kultura v meziválečném období ZŠ 8, ZŠ 9, Veronika Krejčí
Čeští spisovatelé ZŠ 8, ZŠ 9, Michael Drašar
Přípravná cvičení 3.část ZŠ 9, Tomáš Kudrna
Přípravná cvičení 2.část ZŠ 9, Tomáš Kudrna
Přípravná cvičení 1.část ZŠ 9, Tomáš Kudrna
Přípravná cvičení na Český jazyk ZŠ 8, ZŠ 9, Francesco D'Ambrosio
Historie,literatura ZŠ 6, Lenka Hanyšová
Abeceda ZŠ 1, Petr Vydra
Vzory a rody ZŠ 3, ZŠ 4, Tereza Moníková
Pády ZŠ 3, ZŠ 4, Kateřina Günterová

Chemie

Název Ročníky Autor
Voda ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Dusil
Kyseliny ZŠ 8, ZŠ 9, Nikola Turková
Vzorečky, rovnice, testík ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Turek
Chemie Alkany Uhlovodiky ZŠ 8, ZŠ 9, Jana Brusová
Chemie - Základy ZŠ 8, Jakub Jirmann

Dějepis, občanská nauka

Název Ročníky Autor
Mussolini ZŠ 9, Aleš Blažek
Opevnění ČSR ZŠ 9, František Lička
Ohniska před 2. světovou válkou. ZŠ 9, Jan Huček
Panovníci českých zemí ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Michael Drašar
Mažoretkový sport Michaela Macková
Vznik ČSR ZŠ 9, Dominika Bekrová
Gotika ZŠ 8, ZŠ 9, Šimon Semerák
Klasicismus ZŠ 8, ZŠ 9, Sára Rozinková
Koncentrační tábory ZŠ 9, Martina Budišová
Třicetiletá válka ZŠ 8, ZŠ 9, Simona Jahelková
Mnichovská dohoda ZŠ 9, Natalie Polešovská
Mnichovká Dohoda ZŠ 9, Natalie Polešovská

Fyzika

Název Ročníky Autor
Meterlogie Krystýna Hofmanová
Sluneční soustava - PLANETY ZŠ 8, ZŠ 9, Aleš Blažek
Automobily ZŠ 9, Šimon Semerák
Převody jednotek - Objem, Hmotnost, Délka ZŠ 7, ZŠ 8, Robert Melichar
Transformátory procvičování ZŠ 8, ZŠ 9, Hana Horáková
Opakování 8.ročník ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Kudrna
Rezistory ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Lucie Žukovská
Motory ZŠ 7, ZŠ 8, Jakub Weishaupl
Výkon Lukáš Turek
Elektr motor, Spalovací motor ZŠ 8, ZŠ 9, Michal Hromádko
Ohmův zákon - seznámení ZŠ 8, Tomáš Dusil
Transformátory - Hlasování ZŠ 9, Tomáš Bernard
Převody jednotek - Objemu ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Bernard
Převody jednotek - Hmotnosti ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, Tomáš Bernard
Převody jednotek - Délky ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Bernard
Výpočet rychlosti ZŠ 8, ZŠ 9, Dominika Bekrová
Převody jednotek - Hlasování ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Dominika Bekrová
Hlasování - Transformátor ZŠ 9, Dominika Bekrová
Čas - Převody ZŠ 9, Dominika Bekrová
Transformátory - Test ZŠ 9, Jakub Weishäupl
Transformátory - Opakování ZŠ 9, Jakub Weishäupl
Výpočet - Rychlost ZŠ 8, ZŠ 9, Jakub Weishäupl
Země a Vesmír ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Nikola Turková
Zdroje záření ZŠ 9, Nikola Turková
Optické vlastnosti oka ZŠ 8, ZŠ 9, Nikola Turková
Hlasování - Převody jednotek ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Nikola Turková
Polovodiče ZŠ 9, Nikola Turková
Naše galaxie ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Nikola Turková
Elektro magnetická indukce ZŠ 9, Nikola Turková
Elektromagnetické záření a vlnšní ZŠ 9, Nikola Turková
Elektrické značky ZŠ 8, ZŠ 9, Nikola Turková
Elektrický proud v obvodech ZŠ 9, Nikola Turková
Střídavý proud 2.část ZŠ 9, Markéta Suchánková
Střídavý proud ZŠ 9, Markéta Suchánková
Ohmův zákon ZŠ 8, Markéta Suchánková
Opakování - Převody jednotek ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Sára Rozinková
Vesmírná stanice ISS ZŠ 9, Sára Rozinková
Procvičování celá čísla ZŠ 8, ZŠ 9, Sára Rozinková
Mechanická práce ZŠ 8, ZŠ 9, Sára Rozinková
Mars ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Sára Rozinková
Teplo ZŠ 8, Lukáš Kulda
Převody jednotek - smíšené úlohy ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Kulda
Převody jednotek - Délky, Obsahu, Objemu ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Kulda
Převody jednotek délky - Hlasování ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Kulda
Výpočet - hustoty ZŠ 7, ZŠ 8, Karolína Haasová
Opakování učiva z 7. a 8. ročníku ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Karolína Haasová
Opakování učiva z 6. a 7. ročníku ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, Karolína Haasová
Převody jednotek - Délky, Hmotnosti, Objemu ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Karolína Haasová
Výpočet - Rychlost, Dráha, Čas ZŠ 6, ZŠ 7, Karolína Haasová
Transformátory výpočty - Hlasování ZŠ 9, Karolína Haasová
Transformátory - Procvičování ZŠ 9, Michael Drašar
Rychlost-Příklady ZŠ 8, ZŠ 9, Michael Drašar
Kvádr & Krychle ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Michael Drašar
Elektrárny ZŠ 8, ZŠ 9, Michael Drašar
Druhy mraků ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4., Michael Drašar
Zvuk, Vlnění, Hlasitost ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Transformátory-Výpočty ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Střídavý proud-Test ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Střídavý proud ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Pohyb tělesa ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Pohyb těles ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Optika-čočky ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Elektro magnetická indukce ZŠ 9, Aneta Bachtíková
El.Proud ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Transformátory-příklady ZŠ 8, ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Radioaktivita ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Vesmírné rakety ZŠ 9, Sára Rozinková
Transformátory ZŠ 9, Veronika Krejčí
Transformátor ZŠ 9, Martina Budišková
Nikola Tesla ZŠ 9, Lukáš Vágner
Výsledný odpor - Ohmův zákon ZŠ 8, Lucie Žukovská
Odpor rezistoru ZŠ 9, Šimon Semerák
Země vesmír opakování ZŠ 9, Matěj Murčo
Čas,dráha,rychlost ZŠ 9, Jan Svědiroh
Opakování ze 6;7 ročníku ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, Gabriela Ondračková
Opakování z 6;7;8; ročníku ZŠ 9, Dominka Bekrová
Fyzika procvičování ZŠ 8, ZŠ 9, Simona Jahelková
Fyzika Obvody ZŠ 8, ZŠ 9, Simona Jahelková
Fyzika Transformátor ZŠ 9, Miroslav Vít
Fyzika Motory-Ohmův zákon ZŠ 8, Martin Brádler
Motor ZŠ 8, France
Elektrický proud v kapalinách, plynech a polovodičích ZŠ 9, Tereza Kvasnicová
Fyzika test pro 9. ročník ZŠ 9,
Natalie Polešovská ZŠ 9, Elektromagnetické vlny
Fyzika motory ZŠ 8, ZŠ 9, Adéla Morávková
,,Motory" ZŠ 8, ZŠ 9, Jaroslav Benda
Elektické obvody ZŠ 6, ZŠ 7, Vojtěch Zástava
Změny skupenství 2 ZŠ 8, Alice Alinová
Elektrický proud a napětí ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Kulda
Počítání s rezistory ZŠ 8, ZŠ 9, Lucie Žukovská
Elektrárny ZŠ 8, ZŠ 9, Nina Ryšavá
Meterologie ZŠ 8, ZŠ 9, Kristýna Hofmanová
Motory ZŠ 8, ZŠ 9, Michal Hromádko
Převody jednotek ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Vojtěch Kostovski
Akustika ZŠ 8, Michela Macková
Ohmův zákon 2 ZŠ 8, Markéta Suchánková
Teplo ZŠ 8, Hana Horáková
Jaderná fyzika ZŠ 9, Petr Budiš
Ohmův zákon ZŠ 8, Martina Budišová
Změny skupenství ZŠ 8, Sára Rozínková
Slunce ZŠ 9, Matěj opočenský
Elektrický obvod ZŠ 7, ZŠ 8, Michaela Potočková
Ohmův a Archimédův zákon ZŠ 7, Matěj Opočenský
Významní fyzici ZŠ 9, Kristýna Marklová
Optické vlastnosti oka, čočky ZŠ 9, Tereza Moníková
Vesmír ZŠ 9, Aneta Andrlíková
Opakování na závěr sedmého ročníku ZŠ 7, Matěj Opočenský
Elektromagnet a jeho užití ZŠ 9, Lenka Hanyšová
Elektrárny ČR ZŠ 9, Nikola Odlová
Jaderná energie ZŠ 9, Jakub Daněk
Základní veličiny ZŠ 7, Matěj Opočenský
Vzorce a veličiny ZŠ 8, ZŠ 9, Jan Pilař
Schematické značky ZŠ 6, Vojtěch Zástava
Ohmův zákon ZŠ 8, Oliver Hodbod
Čtyřdobý motor ZŠ 8, Ladislav Bánský

Hudební výchova, výtvarná výchova

Název Ročníky Autor
Kytara pro začátčníky ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Jakub Daněk
Hudba a hudební znaky ZŠ 8, Helvich Jakub

Informatika

Název Ročníky Autor
YouTube.com Krystýna Hofmanová
Grafika ZŠ 9, Jana Beliová
Monitor Tomáš Bernard
Excel - ÚVOD Lukáš Turek
Word Tomáš Dusil
Excel Lucie Žukovská
Powerpoint Nikola Nývltová
Excel 2010 úvod do programu ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4., Michaela Macková
Activinspire - Klávesové zkratky ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Michal Hromádko
Exel úvod ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Sára Rozinková
Počítače SW a HW ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Kulda
ruský jazyk ZŠ 8, ZŠ 9, Šimon Semerák
Windws movie maker ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Gabriela Ondračková
Activinspire úvod ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Martin Brádler
Windows 7 Instalace ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Miroslav Vít

Matematika

Název Ročníky Autor
Převody jednotek - Objem, Hmotnost, Délka ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Petr Budiš & Robert Melichar
Rozklad na součit ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Francesco D'Ambrosio
Lineární rovnice - Příklady ZŠ 8, ZŠ 9, Lucie Žukovská
Pythagorova věta - základ ZŠ 8, Jakub Weishaupl
Obvod kružnice, obsah kruhu ZŠ 8, Jakub Weishaupl
Pythagorova věta - úvod Michaela Macková
Převody jednotek - Seznámení ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, Michal Hromádko
Teplota - Výpočet ZŠ 8, ZŠ 9, Veronika Ottová
Fyzika transformátory -Hlasování ZŠ 9, Veronika Ottová
Obvody, obsahy, pythagorova věta ZŠ 8, ZŠ 9, Simona Jahelková
Hranoly + převody objemu a povrchu ZŠ 9, Gabriela Ondračková
Lomené výrazy ZŠ 9, Gabriela Ondračková
Pythagorova věta - Hlasování ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Bernard
Vzájemná poloho přímky a kružnice ZŠ 9, Tomáš Bernard
Vzorce pro výpočet obsah,obvod ZŠ 9, Tomáš Bernard
Poloha přímek ZŠ 9, Tomáš Bernard
Druhá mocnina a odmocnina 20 ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Bernard
Zlomky - Opakování ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Dominika Bekrová
Opakování učiva 8.ročníku Zlomky ZŠ 8, ZŠ 9, Dominika Bekrová
Základní vlastnosti čísel ZŠ 5, Jakub Weishäupl
Úprava výrazuů ZŠ 8, Markéta Suchánková
Úlohy o společné práci ZŠ 9, Markéta Suchánková
Soustava rovnic ZŠ 8, Markéta Suchánková
2.Část, Rovnice pro 8.ročník obtížnost ** ZŠ 8, Markéta Suchánková
1.Část, Rovnice pro 8.ročník obtížnost ** ZŠ 8, Markéta Suchánková
Rovnice pro 8.ročník obtížnost ** ZŠ 8, Markéta Suchánková
Slovní úlohy obtížné ** ZŠ 9, Šimon Semerák
Obvod a Obsah obrazců ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, Šimon Semerák
Obvod a Obsah ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, Šimon Semerák
Objem a Povrch těles ZŠ 8, ZŠ 9, Šimon Semerák
Nerovnice ZŠ 9, Šimon Semerák
Mocniny a Odmocniny ZŠ 7, ZŠ 8, Šimon Semerák
Lineární rovnice ZŠ 9, Šimon Semerák
Soustava lineárních rovnic ZŠ 9, Šimon Semerák
Soustava rovnic - Příklady ZŠ 8, ZŠ 9, Sára Rozinková
Pythagorova věta - Procvičování ZŠ 8, ZŠ 9, Sára Rozinková
Ekvivalentní úprava rovnic ZŠ 9, Sára Rozinková
Početné převody jednotek - Hlasování ZŠ 8, ZŠ 9, Sára Rozinková
Převody jednotek -Délka hlasování ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Gabriela Ondračková
Soustava lineárních rovnic - Sčítací metoda ZŠ 9, Lukáš Kulda
Soustava lineárních rovnic - Dosazovací metoda ZŠ 9, Lukáš Kulda
Pythagorova věta ZŠ 8, Lukáš Kulda
Lineární nerovnice ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Kulda
Lineární rovnice ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Kulda
Převody jednotek plochy ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Michael Drašar
Převody jednotek objemu ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Michael Drašar
Převody jednotek hmotnosti ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Michael Drašar
Převody jednotek délky ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Michael Drašar
Opakování z 8 ročníku ZŠ 9, Dominka Bekrová
Matemiatika mocniny,Pythagorova věta ZŠ 8, ZŠ 9, Martin Brádler
Matematika Geometrie ZŠ 6, Martin Brádler
Pythagorova věta ZŠ 8,
Lineární rovnice ZŠ 8, ZŠ 9, Tomáš Bernard
Trojúhelníky - hlavolamy ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Michal Daněk
PN přechod ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Lukáš Kocík
Matematika 1.ročník ZŠ 1, Adéla morávková
Inflace, úroky, půjčky ZŠ 9, David Tomeš
Thaletova věta ZŠ 8, Karolína Haasová
Obvod kružnice, obsah kruhu ZŠ 8, Veronika Krejčí
Konstrukce trojúhelníku ZŠ 7, ZŠ 8, Michal Daněk
Trojúhelníky ZŠ 8, ZŠ 9, Michal Daněk
Lomené výrazy a jejich úpravy ZŠ 9, Jan Pilař
Soustavy lineárních rovnic ZŠ 9, Marek Souček
Pythagorova věta, pravoúhlý trojúhelník ZŠ 8, ZŠ 9, Nikola Odlová

Německý jazyk

Název Ročníky Autor
Německý jazyk - Časování sloves ZŠ 9, Veronika Krejčí
Základy barvy a konverzace ZŠ 8, Dominka Bekrová
Matematika trojůhelníky hlasování. ZŠ 8, Klára Antošová
,,Barvičky" ZŠ 3, ZŠ 4, Jarpslav Benda
Základy- barvy,čísla,věci do školy a v domácnosti ZŠ 2, Jana Fousková
Zvířata a slovníček ZŠ 2, Jana Fousková
Modální slovesa ZŠ 6, ZŠ 7, Jan Pilař
Německé číslovky ZŠ 3, ZŠ 4, Jan Pilař

Přírodopis

Název Ročníky Autor
Velbloud ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Krystýna Hofmanová
Poznávačka nerosty ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Biologie člověka ZŠ 9, Nikola Turková
Lidské tělo ZŠ 9, Nikola Nývltová
Biologie člověka ZŠ 9, Dominika Bekrová
Sopky ZŠ 9, Veronika Krejčí
Moravský kras ZŠ 9, Lucie Žukovská
Rakovin ZŠ 9, Sára Rozinková & Martina Budišová
Přirodopis TEST -Opakování ZŠ 8, Miroslav Vít
Ekologie - základní pojmy a vzorce chování ZŠ 8, ZŠ 9, Ota Rücker
Popznávačka zvířátek ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, Jára Benda
Lidské tělo ZŠ 8, Roman Wimmer
Zvířata ZŠ 2, ZŠ 3, Stáňa Knapová
Kameny - Nerosty a minerály ZŠ 9, Lukáš Kocík

Zeměpis

Název Ročníky Autor
Slovensko ZŠ 9, Jana Beliová
Rakousko ZŠ 9, Jana Beliová
Hradec Králové ZŠ 9, Jana Beliová
Celosvětové památky ZŠ 9, Robert Melichar
Státy - vlajky ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Robert Melichar
Památky Evropy ZŠ 8, ZŠ 9, Michael Drašar
Poznávání zeměpisných pojmů z Evropy ZŠ 9, Michael Drašar
Krkonoše ZŠ 9, Aneta Bachtíková
Vodstvo české republiky ZŠ 9, Nikola Nývltová
Paris Michaela Macková
Litva (Lithuania) ZŠ 9, Tomáš Dusil
Česká Republika ZŠ 9, Dominika Bekrová
Hlavní města ZŠ 9, Dominika Bekrová
Pardubický kraj ZŠ 9, Jakub Weishäupl
Elektrárny - Úvod ZŠ 8, ZŠ 9, Jakub Weishäupl
Královehradecký kraj ZŠ 9, Jakub Weishäupl
Berlín ZŠ 9, Sára Rozinková
Itálie ZŠ 9, Veronika Krejčí
Španělsko ZŠ 9, Aneta Bachtíková
USA- Informace ZŠ 7, Denisa Hrnečková
Vesmír ZŠ 6, Marek Souček
Divy světa ZŠ 7, ZŠ 8, Jakub Daněk
,,Itálie" ZŠ 8, Adéla Baierová
,,Zeměkoule" ZŠ 6, Kateřina Güntherová
Procvičování zeměpisu 6.ročník ZŠ 6, Michaela Trochová
Planety Sluneční soustavy ZŠ 9, Michal Daněk
Světové památky ZŠ 8, Kristýna Marklová
Velká Británie ZŠ 8, Lucie Ponocná
Paříž ZŠ 8, Nikol Wlotzková
Evropa ZŠ 8, Tereza Kvasnicová
Vlajky a státy ZŠ 7, ZŠ 8, Nikola Odlová
Hrady a zámky ČR ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, Aneta Andrlíková
Světová města ZŠ 8, ZŠ 9, Patrik Jirotka