ucimeinteraktivne.cz

svátek má Roland, 14.6. 2024
30.10. 11

Countable and uncountable nouns

Seznámení s tématem Countable and uncountable nouns, novou gramatikou a slovní zásobou k danému tématu
Žáci sedmých ročníků se seznámí s novou gramatikou k tématu (much/many, few/little, a few/a little) a slovní zásobou. Na rozmanitých interaktivních cvičeních procvičí získané vědomosti z gramatiky a slovní zásoby na téma "Countable and uncountable nouns".
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora

30.11. 11 Days, months and seasons
28.11. 11 Shopping
24.05. 11 Food
13.03. 11 Hobbies
21.12. 10 Rooms
14.09. 10 Christmas
08.09. 10 Present Continuous
08.09. 10 Parts of the body
08.09. 10 Clothes
23.08. 10 Animals