ucimeinteraktivne.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2023
29.12. 11

Shopping

Seznámení s tématem Shopping, nová slovní zásoba (především názvy různých druhů obchodů) a její procvičování
Žáci sedmých ročníků se seznámí s novou slovní zásobou k tématu - názvy obchodů. Na rozmanitých interaktivních cvičeních procvičí získané vědomosti z okruhu slovní zásoby "Shopping".
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora