ucimeinteraktivne.cz

svátek má Svatopluk, 23.2. 2024
22.06. 10

Family

Sešit je primárně určen pro 6. ročník, ve vyšších ročnících je využitelný při opakování. Hlavním cílem je procvičení slovní zásoby tem. okruhu FAMILY.
Sešit prostřednictvím různorodých cvičení umožňuje procvičení a upevnění slovní zásoby tem. okruhu FAMILY, písmeného i ústního projevu, rozvoj komunikačních dovedností. Mnohá online cvičení jsou zároveň zaměřena i na nácvik poslechu.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora