ucimeinteraktivne.cz

svátek má Iveta a Slavoj, 7.6. 2023
22.07. 10

Familie

Předváděcí sešit je určen pro úplné začátečníky. Cílem je rozšíření, procvičení a upevnění slovní zásoby tematického okruhu FAMILIE.
Sešit je určen žákům, kteří se učí NJ prvním rokem. Prostřednictvím různorodých cvičení si žáci procvičí a upevní slovní zásobu tématu Familie. Důraz je kladen na rozvoj písemného i ústního projevu, pomocí některých online cvičení můžeme procvičovat i poslech.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora