ucimeinteraktivne.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2023
07.05. 10

Free time

Procvičování slovní zásoby volnočasových činností. Určeno pro šestý ročník ZŠ.
Tento pracovní sešit procvičuje slovní zásobu volnočasových aktivit se zaměřením na hudební nástroje a nesportovní činnosti. Je zde procvičován přítomný čas prostý a zařazena je také práce s krátkým textem. Úvodní menu umožňuje výběr cvičení dle potřeby vyučujícího.
Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora