ucimeinteraktivne.cz

svátek má Alan, 14.8. 2020
30.05. 10

Význam slova

Seznámení s pojmy slovo, sousloví, obrazný název a rčení.
První část je věnována výkladu pojmu slovo a jeho mluvnickému a věcnému významu. Je zde uvedeno několik příkladů. Dále následují termíny sousloví, obrazný název a rčení. I zde je řada příkladů, s nimiž lze pracovat ve skupinách, individuálně nebo společně.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora