ucimeinteraktivne.cz

svátek má Jarmil, 2.6. 2020
09.03. 11

Věty s přímou řečí

Opakování a procvičování pravidel psaní vět s přímou řečí.
Prezentace vychází z opakování pravidel psaní přímé řeči. Je zde několik cvičení na procvičování a upevňování znalostí. Poslední úkol je tvorba vlastního textu podle obrázkové osnovy. Práci lze využít i ve vyšších ročnících pro opakování nebo při hodinách slohu. Vypracováno v Activstudiu.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora