ucimeinteraktivne.cz

svátek má Pavla, 22.6. 2021
02.12. 11

Skladba souvětí XII.

Materiál je věnován výkladu, opakování a praktickému procvičování skladby souvětí s následným doplněním čárek. Je určen 8. a 9. ročníkům ZŠ a je součástí série podobných materiálů, které se zabývají různými souvětími. Materiál neobsahuje podrobný výklad související problematiky (ten podávají jiné materiály). Soustředí se na praktický rozbor konkrétního souvětí s vloženým stručným opakováním nejdůležitějších zásad. Použité souvětí: Jak jsem se sem dostal, už nevím, ale docela by mě zajímalo, kde to vlastně jsem.
Úkolem materiálu je pomoci při výkladu a následném praktickém procvičování skladby souvětí a psaní čárek v souvětí na základě výsledků rozboru. V úvodu je předloženo souvětí, následuje několik stránek věnovaných jednotlivým krokům, které je třeba učinit, aby bylo možné dospět ke správnému výsledku - pochopení a znázornění skladby daného souvětí. U jednotlivých kroků jsou přichystány odkazy na stránky předkládající ucelený souhrn dané problematiky. Na závěr je zařazeno celkové správné řešení i s doplněním čárek do souvětí na základě provedeného rozboru skladby.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora