ucimeinteraktivne.cz

svátek má René, 28.11. 2020
06.07. 10

Druhy zájmen

Popis zájmen a jejich druhů s krátkým procvičením. Primárně pro 6. ročník.
Sešit podává nejprve výklad o zájmenech, následně uvádí jednotlivé druhy zájmen. Ke každému druhu je k dispozici jedno cvičení zaměřené na poznávání zájmen daného druhu v textu. Sešit je určen zejména pro 6. ročník, ale může posloužit i ve vyšších ročnících při opakování učiva.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora