ucimeinteraktivne.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024
07.01. 12

Elektromagnetická indukce

sešit seznamuje s historií objevu elektromagnetické indukce, poskytuje návody na jednotlivé pokusy, cvičení ověřující pochopení pozorovaných jevů
M. Faraday, magnet,elektromagnet, cívka, elektromagnetická indukce, indukovaný proud a napětí, směr a velikost indukovaného proudu, Lenzův zákon
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora