ucimeinteraktivne.cz

svátek má Kazimír, 5.3. 2021
24.12. 11

Grafické editory (hlasování)

Opakování znalostí o grafických editorech. Rastrová a vektorová grafika, grafické editory, principy, funkce, pojmy grafiky. Testování formou hlasování ActivVote.
Výukový materiál slouží k testování žáků 7. - 9. ročníků ze znalostí grafických editorů. Testování je připraveno formou hlasování pomocí ActivVote. Test obsahuje 14 otázek. Všechny otázky mají na výběr ze 4 možností, z nichž vždy pouze jedna je správná. Pro hlasování je nastavena správná odpověď a není nastaven žádný časový limit. Učitel otázky posouvá až po odhlasování všech žáků. Klasických materiálů je na "trhu" mnoho, ale testování, na základě kterého lze známkovat, je málo.
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora