ucimeinteraktivne.cz

svátek má Radomír, 3.7. 2020
24.12. 11

Internet hra

Opakování učiva o internetu pomocí AZ kvízu.
Materiál slouží k souhrnnému opakování učiva sedmého ročníku na téma internet, ale je možné ho použít i v ročnících vyšších.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora