ucimeinteraktivne.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024
31.05. 11

Množiny bodů daných vlastností 1

Odvození, výklad a procvičení množin bodů daných vlastností.
Předváděcí sešit je vhodný pro 8.ročník ZŠ - téma množiny bodů daných vlastností. Odvozuje množiny: body stejně vzdálené od daného bodu, body stejně vzdálené od dvou daných bodů, body stejně vzdálené od dané přímky. Obsahuje příklady k procvičení učiva.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora