ucimeinteraktivne.cz

svátek má Beáta, 25.10. 2020
06.06. 11

Množiny bodů daných vlastností 2

Odvození, výklad a procvičení množin bodů daných vlastností.
Předváděcí sešit je vhodný pro 8.ročník ZŠ - téma množiny bodů daných vlastností. Odvozuje množiny: body stejně vzdálené od dvou rovnoběžek, body stejně vzdálené od ramen úhlu, body stejně vzdálené od dvou různoběžek. Obsahuje příklady k procvičení učiva.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora