ucimeinteraktivne.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2023
06.12. 10

Mladší prvohory

Výukový materiál Starší prvohory tvoří ucelenou práci mírně přesahující rozsah učiva základních škol. Lze ho využít i k rozšiřujícímu učivu, pro opakování již probrané látky nebo jako motivační zaujetí k danému tématu formou her a videí.
Mladší prvohory lze použít v hodině jako výukový materiál v délce trvání jedné hodiny i pro krátké opakování v hodinách následujících. Doporučuji použít i obrázky od Z. Buriana a Velké knihy o pravěku. Součástí práce jsou i motivační videa stažená z You Tube.
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora