ucimeinteraktivne.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2023
14.12. 10

Druhohory

Výukový materiál Druhohory tvoří ucelenou práci mírně přesahující rozsah učiva základních škol. Lze ho využít i k rozšiřujícímu učivu, pro opakování již probrané látky nebo pro podporu zájmu dětí formou motivačních her.
Druhohory představují materiál vhodný pro probrání tématického celku v jedné hodině, ale lze ho použít i k opakování v hodinách následujících i k využití k motivaci dětí formou her a videí na You Tube. Doporučuji také použít obrázky Z. Buriana z Velké knihy o pravěku.
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora