ucimeinteraktivne.cz

svátek má Roland, 14.6. 2024
18.11. 10

At the doctor´s

V tomto předváděcím sešitu se žáci seznámí s běžnými zdravotními potížemi.
Na první straně žáci řadí slova do vět, tvoří z nich příkazy a zákazy pacientům. Žáci doplňují do textu o nemocném Timovi slovesa v minulém čase prostém. Na třetí straně chronologicky seřadí, jak probíhá návštěva u lékaře. Do bublin doplní věty ve správném slovosledu. Na další straně spojí zdravotní problémy s lékaři, kteří nás ošetří. Na poslední straně se nachází tajenka k tématu.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora