ucimeinteraktivne.cz

svátek má Vladimír, 23.5. 2024
24.11. 10

Holidays

Žáci si v tomto předváděcím sešitu procvičí aktivity a slovní zásobu k lekci dovolená, prázdniny.
Na první straně předváděcího sešitu se dozví jaké mají děti ve Velké Británii prázdniny. Na druhé straně si přečtou dopisy, z kterých doplňují do tabulky různé údaje. Na další straně žáci rozdělují slova do tří skupin: co si vezmeme, co vidíme, co děláme na dovolené. Na čtvrté straně si procvičí slovní zásobu formou přemístění slov ke správnému obrázku. Na páté straně žáci spojí dohromady běžně používaná slovní spojení. Na šesté straně kroužkují správná slova, která smysluplně doplňují věty. Na sedmé straně se nachází několik textů s chybějícími slovy, která žáci doplní z tabulky.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora