ucimeinteraktivne.cz

svátek má Roland, 14.6. 2024
13.12. 10

Daily routines

V tomto předváděcím sešitu se žáci seznámí se slovní zásobou. Procvičí si přítomný čas prostý.
Na první straně sešitu žáci zapisují slovesa do vět podle článku. Na druhé straně vypisují do vět běžné denní činnosti. Na další straně kroužkují správné odpovědi. Na čtvrté straně zařazují slova z tabulky na obrázky se slovesem. Na páté straně zapisují k vhodným obrázkům písmena vět. Na poslední straně spojují slovesa s podstatnými jmény nebo s předložkami.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora