ucimeinteraktivne.cz

svátek má Gita, 10.6. 2023
10.01. 12

POHYBOVÉ ZÁKONY 3

Třetí v řadě materiálů pojednávající o pohybových zákonech. Žáci je mohou jeho prostřednictvím seznámit se ZÁKONEM SETRVAČNOSTI a ZÁKONEM VZÁJEMNÉHO PŮSOBENÍ DVOU TĚLES
Tento materiál koncepčně navazuje na výukové materiály POHYBOVÉ ZÁKONY 1 a POHYBOVÉ ZÁKONY 2. Lze ho použít jako výkladový materiál k učivu o dvou pohybových zákonech, a to o zákonu setrvačnosti a o zákonu vzájemného působení dvou těles. Materiál obsahuje i možnost procvičení nové látky.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora