ucimeinteraktivne.cz

svátek má Gita, 10.6. 2023
22.12. 10

DÉLKA 1

DÉLKA - ÚVOD DO UČIVA
Tato práce je prvním ze tří výukových materiálů věnovaných tematickému celku DÉLKA. Navazuje na ni práce DÉLKA - MĚŘENÍ DÉLKY a DÉLKA - OPAKOVANÉ MĚŘENÍ DÉLKY. Pomocí tohoto materiálu se mají žáci seznámit s fyzikální veličinou délka, s jejími měřidly, jednotkami a s její historií. Mohou si zde i prakticky procvičit převody jednotek.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora