ucimeinteraktivne.cz

svátek má Roland, 14.6. 2024
26.12. 10

DÉLKA 3

DÉLKA - OPAKOVANÉ MĚŘENÍ DÉLKY, STARŠÍ DÉLKOVÉ JEDNOTKY
Poslední ze tří výukových materiálů pojednávajících o délce. Navazuje na práce Délka-úvod do učiva a Délka-měření délky. Pomocí tohoto výukového materiálu si žáci mohou prakticky procvičit měření délky a využít tyto schopnosti při výpočtu aritmetického průměru, se kterým se během práce s tímto materiálem také seznámí. Závěrečná část práce je věnovaná krátkému seznámení s některými staršími délkovými jednotkami a s porovnáním jejich hodnot s jednotkami používanými dnes.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora