ucimeinteraktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024
23.08. 10

Vodiče el. proudu. El. izolanty.

Osvojení a procvičení pojmů vodič a izolant.
Vhodné pro 6. ročník, žáci si osvojí a procvičí pojmy vodič, izolant. Zopakují si názvy kovů i jiných látek, dozví se o využití vodičů a izolantů v praxi. Krátce je v práci zmíněno složení atomu z hlediska vodivosti - vhodné i ve vyšším ročníku (např. 8.).
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora