ucimeinteraktivne.cz

svátek má Gita, 10.6. 2023
10.09. 10

Tepelné elektrické spotřebiče

Osvojení pojmu tepelný spotřebič a procvičování.
Osvojení pojmu tepelný spotřebič, procvičení. Využití tepelných spotřebičů. Opakování znalostí o bimetalu, jeho užití v tep. spotřebičích.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora