ucimeinteraktivne.cz

svátek má Vladimír, 23.5. 2024
13.12. 11

Rovnice

Jednoduché rovnice a rovnice se závorkami
Sešit je zaměřen na úpravu jednoduchých rovnic a rovnic se závorkami. Umístěny i příklady na procvičení. Seznamuje též žáky s 3 různými možnými výsledky rovnic.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora