ucimeinteraktivne.cz

svátek má Izabela, 11.4. 2021
15.10. 11

Procenta - úvod

Žák se seznamuje s pojmem procento a s jeho zapisováním pomocí desetinných čísel a zlomků.
Prezentace je určena žákům 7. třídy. Zavádí pojem procento. Žák se učí vypočítat jedno procento, zapisovat procento z desetinného čísla a zlomku i opačný postup.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora