ucimeinteraktivne.cz

svátek má Aleš, 13.4. 2021
26.01. 11

Rozklad mnohočlenů na součin I.

Zaměřena na vytýkání jednočlenu nebo mnohočlenu.
Žáci si zopakují rozklad čísla (jednočlenu) na součin prvočísel. Vysvětlí a procvičí si vytýkání jednočlenu a vytýkání mnohočlenu (závorky).
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora