ucimeinteraktivne.cz

svátek má René, 28.11. 2020
01.09. 11

Jazykový rozbor 5

Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Materiál je primárně vytvořen pro žáky devátých tříd (ale hravě by ho zvládli i žáci osmých ročníků). Jednotlivé úkoly jsou vztahovány na jeden text (jedno souvětí) kromě posledních dvou. První strana je věnována slovním druhům (jejich určování a vědomostem o nich), na druhé následuje určování mluvnických kategorií. Třetí strana nabízí cvičení na téma Slovo a jeho význam (synonyma, antonyma a slova abstraktní a konkrétní). Další stránka se zabývá problematikou souvětí (věty hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět), následuje cvičení na větné členy (určování větných členů, vyhledávání základních skladebních dvojic). Pouze na poslední straně najdete cvičení, která se nevztahují k předešlému textu (převádění vět jednoduchých v souvětí, utváření slovesných tvarů dle zadání). Řešení jsou ukryta vždy na dané straně, stačí kliknout na obrázek smajlíka.
Ročníky: ZŠ 9,
Autor: Martin Lang

Další materiály tohoto autora