ucimeinteraktivne.cz

svátek má Slavomír, 22.1. 2021
29.11. 11

Jazykový rozbor 10

Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Materiál je primárně vytvořen pro žáky devátých tříd (ale hravě by ho zvládli i žáci osmých ročníků). Jednotlivé úkoly jsou vztahovány na jeden text (jedno souvětí) kromě posledních dvou. První strana je věnována slovním druhům (jejich určování a vědomostem o nich), na druhé následuje určování mluvnických kategorií. Třetí strana nabízí cvičení na téma Slovo a jeho význam (synonyma, antonyma a sousloví). Další stránka se zabývá problematikou souvětí (věty hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět), následuje cvičení na větné členy (určování větných členů, vyhledávání základních skladebních dvojic). Pouze na poslední straně najdete cvičení, která se nevztahují k předešlému textu (přetváření souvětí ve věty jednoduché, vytváření slovesných tvarů). Řešení jsou ukryta vždy na dané straně, stačí kliknout na obrázek smajlíka.
Ročníky: ZŠ 9,
Autor: Martin Lang

Další materiály tohoto autora