ucimeinteraktivne.cz

svátek má Šarlota a Zoe, 27.10. 2020
29.09. 11

Jazykový rozbor 6

Prezentace obsahuje všestranný jazykový rozbor, jehož cílem je zopakovat učivo základní školy.
Materiál je primárně vytvořen pro žáky devátých tříd (ale hravě by ho zvládli i žáci osmých ročníků). Jednotlivé úkoly jsou vztahovány na jeden text (jedno souvětí) kromě posledních dvou. První strana je věnována slovním druhům (jejich určování a vědomostem o nich), na druhé následuje určování mluvnických kategorií. Třetí strana nabízí cvičení na téma Slovo a jeho význam (antonyma, synonyma a abstraktní podstatná jména). Další stránka se zabývá problematikou souvětí (věty hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět), následuje cvičení na větné členy (určování větných členů, základní skladební dvojice). Pouze na poslední straně najdete cvičení, která se nevztahují k předešlému textu (převádění souvětí na věty jednoduché, vytváření slovesných tvarů). Řešení jsou ukryta vždy na dané straně, stačí kliknout na obrázek smajlíka.
Ročníky: ZŠ 9,
Autor: Martin Lang

Další materiály tohoto autora