ucimeinteraktivne.cz

svátek má Sáva, 14.11. 2019
01.11. 10

Příslovečné vedlejší věty

Jedná se o úvod do problematiky vedlejších vět příslovečných.
Materiál obsahuje část výkladovou, která objasňuje jednotlivé druhy vedlejších vět příslovečných. Poté následují různá cvičení, která upevňují probrané učivo.
Ročníky: ZŠ 8,
Autor: Martin Lang

Další materiály tohoto autora