ucimeinteraktivne.cz

svátek má Norbert, 6.6. 2023
28.07. 10

Chemické prvky

Předváděcí sešit zaměřený na výklad a procvičování učiva o chemických prvcích.
Předváděcí sešit je určen žákům 8. ročníku. Po úvodním zopakování učiva o stavbě atomu formou doplňovaček jsou zavedeny pojmy chemický prvek, tabulka prvků, názvy a značky prvků, význam značky prvku. Učivo je doplněno úlohami k procvičování, odkazy na webové stránky i závěrečným opakováním názvů a značek prvků formou hry. Úvodní nabídka umožňuje výběr stránek dle potřeby vyučujícího.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora